IDD – szkolenia doskonalące

Organizuję i prowadzę 15-godzinne szkolenia, które zgodnie z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń musi odbywać każda osoba zajmująca się dystrybucją ubezpieczeń u agenta, brokera, oraz w zakładzie ubezpieczeń.

Szczegółowy zakres szkolenia każdorazowo uzgadniam z potencjalnym klientem, bazując na zakresie tematycznym wynikającym z ustawy.

Skontaktuj się, aby poznać szczegóły oferty.