Kontakt

Formalnie:

Gort Business Service Piotr Gortatowicz, 02-892 Warszawa, ul. Kuropatwy 34
NIP: 524-102-17-10
REGON: 015154823

Przyjaźniej:

Tel. +48 795 600 016
piotr.gortatowicz@gortbusiness.pl

 

Gort Business Service Piotr Gortatowicz jest brokerem ubezpieczeniowym, działającym na podstawie Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności brokerskiej nr 1969/13. Wpis do rejestru brokerów  można sprawdzić pod adresem https://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE/brokerzy.do Kopia zezwolenia jest dostępna do wglądu pod adresem https://gortbusiness.sharepoint.com/:i:/g/EdGLHUtrbENPoJW_QnkgLbcB12V2ulD31k0RQnVTXFhxzw?e=X5dFRj. Gort Business Service Piotr Gortatowicz nie posiada jakichkolwiek akcji zakładu ubezpieczeń. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada akcji ani udziałów w Gort Business Service Piotr Gortatowicz.

Informacje o przewarzaniu danych osobowych są dostępne pod adresem https://gortbusiness.sharepoint.com/:b:/g/Ef62IyrAEJJOh3Jtf5zn-owBL_wsauD1EsJ59MTcTQQLGA?e=WD9Mqm.