Flota tanio ubezpieczona

Moim celem jest zapewnienie klientom obniżanie kosztów ubezpieczenia. Jest wiele sposobów, aby to osiągnąć. Można je podzielić następująco:

  • twarde negocjacje z ubezpieczycielami na temat wysokości stawek; wykorzystanie bieżącej sytuacji na rynku
  • praca nad obniżeniem częstości szkód
  • praca nad obniżeniem średniej wartości szkody i wypłaconego odszkodowania
  • zatrzymanie części ryzyka po stronie ubezpieczonego
  • wykorzystanie systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS) do zarządzania szkodowością

Po które rozwiązania sięgasz najczęściej? Jeśli po pierwsze… to znaczy, że moje rozwiązania trafią na dobry grunt.

Rynek ubezpieczeń jest nieprzewidywalny, ceny za polisy AC i OC potrafią zmieniać się w sposób nieoczekiwany. Moje rozwiązania zapewnią:

  • obniżkę płaconych składek
  • stabilizację i przewidywalność bużetu na ubezpieczenia komunikacyjne w kilkuletniej perspektywie

Zainteresowany ? Skontaktuj się ze mną