Broker ubezpieczeniowy

Z rynkiem ubezpieczeniowym związałem się w 1994 roku. W roku 1997, jako jeden z pierwszych, zdałem egzamin brokerski przed komisją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń (obecnie KNF). Posiadam doświadczenie  z zakresu pośrednictwa i doradztwa we wszystkich liniach ubezpieczeń z grupy non-life.

Specjalizuję się od lat w ubezpieczeniach komunikacyjnych, przede wszystkim w ubezpieczaniu flot samochodowych.

Obniżam moim klientom koszty ubezpieczenia.

Jestem licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym, nr zezwolenia KNF 1969/13.