Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Egzamin brokerski to jeden z najtrudniejszych egzaminów w branży ubezpieczeniowej. Zdanie go wymaga zarówno bardzo szerokiej wiedzy, merytorycznej, statystycznej i historycznej, oraz odpowiedniej praktyki biznesowej.

Zakres tematyczny prowadzonych szkoleń do egzaminu na brokera ubezpieczeniowego jest zgodny z Rozporządzeniem MF z dnia 23.04.2019 i obejmuje:

1) podstawowe wiadomości z historii ubezpieczeń gospodarczych;

2) cechy rozwoju współczesnych ubezpieczeń gospodarczych;

3) gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń;

4) funkcje i zasady ubezpieczeń;

5) wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i gospodarczego;

6) źródła i zasady prawa ubezpieczeniowego;

7) podstawy prawne działalności brokerskiej;

8) podstawy prawne działalności agencyjnej w zakresie ubezpieczeń;

9) umowa ubezpieczenia i stosunek ubezpieczenia;

10) polski i jednolity europejski rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny;

11) rola i znaczenie reasekuracji i koasekuracji w podziale ryzyka;

12) kryteria wyboru i oceny zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji;

13) etyka zawodowa brokera;

14) opodatkowanie działalności brokerskiej podatkiem od towarów i usług;

15) czytanie i analiza bilansu oraz ogólnego rachunku zysków i strat;

16) podstawowe pojęcia związane z obsługą ubezpieczeń gospodarczych – definicje stosowane w ogólnych warunkach ubezpieczeń;

17) procedury zarządzania ryzykiem;

18) umowa brokerska i odpowiedzialność brokera;

19) inne umowy związane z działalnością brokerską – umowa o współpracy z zakładem ubezpieczeń, umowa o wysokości prowizji i inne;

20) ubezpieczenia nietypowe;

21) znajomość podstawowych produktów ubezpieczeniowych funkcjonujących na polskim rynku;

22) podstawowe dokumenty związane z działalnością brokerską – oferta brokerska, slip brokerski, nota prowizoryczna, dokument ubezpieczenia oraz rozliczenie się ze składek i z prowizji.

Skontaktuj się, aby poznać szczegóły oferty.