Po godzinach

Bardzo często jest tak, że praca w biznesie porywa nas bez reszty. Poświęcamy się jej 24 godziny na dobę, zwykle kosztem rodziny, własngo rozwoju duchowego, własnych przyjemności…

To błąd. Nasz rozwój, także zawodowy, jest skuteczny wówczas, kiedy żyjemy w równowadze. Duchowej i fizycznej. Dlatego też, aby tą równowagę zachować, należy kultywować inne aktywności. Na przykład jogę. Albo jazdę konną. Albo zwykłe bieganie. Każdą aktywność ruchową, która pozwoli nam mniej lub bardziej głęboki „reset”. Co najmniej fizyczny. Najlepiej emocjonalny. To z reguły idzie w parze.

Poniżej lista tych, którzy mnie pomagają osiągnąć równowagę w życiu: