Kompetencje

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe – sprzedażowe i menedżerskie, jakimi mogę się pochwalić, to:

 • analizy i wdrożenia optymalizacji kosztu funkcjonowania flotowych programów ubezpieczeniowych
 • szkolenia merytoryczne nt. ubezpieczeń komunikacyjnych, IDD, przygotowujących do egzaminu na brokera ubezpieczeniowego
 • zreorganizowanie od podstaw produktu ubezpieczeń komunikacyjnych  dla branży leasingu środków transportu oraz car fleet management
 • wdrożenie sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych do bankowej sieci sprzedaży w systemie direct  – call-center, porównywarka internetowa
 • organizacja procesu obsługi komunikacyjncych ubezpieczeń korporacyjnych  w pośrednictwie ubezpieczeniowym
 • budowa informacyjnych serwisów internetowych (3) w branży ubezpieczeniowej
 • poprawa rentowności obsługiwanych programów ubezpieczeniowych
 • odbudowa relacji biznesowych pomiędzy partnerem a jego klientem po konflikcie interesów
 • reorganizacja procesów zarządczych na podstawie ISO 9001:2000

Kompetencje pozyskane w trakcie rozwoju zawodowego dokumentują następujące szkolenia:

 • 2015 – 2017 – szkolenia i kursy z zakresu coachingu i rozwoju osobistego (Maciej Bennewicz, Jarosław Gibas)
 • 2012 – szkolenia z zakresu coachingu i technik sprzedaży – DOOR Sp. z o.o.
 • 2006 – Szkolenie z zakresu negocjacji handlowych, indywidualne sesje treningowe na zlecenie pracodawcy
 • 2001 – Ocena predyspozycji zawodowych w ramach sesji „Assessment Center” – Strategie Personalne Sp. z o.o.
 • 2000 – pełnomocnik ds. systemu jakości (zgodnie z normą ISO 9000:2000) – certyfikat Kema Polska Sp. z o.o.
 • 2000 – „Balanced scorecard” – seminarium z udziałem prof. R. Kaplana
 • 2000 – Techniki kierowania – GB Resources Sp. z o.o.
 • 1999 – 2004 – Szkolenia z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi, coachingu, komunikacji, pracy zespołowej, zarządzania przez cele (Postero, Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Hewitt Associates, Fokus Group)
 • 1999 – Zarządzanie czasem – TMI Sp. z o.o.
 • 1999 – Inspirujące przywództwo – DOOR Sp. z o.o.
 • 1998 – Techniki sprzedaży – DOOR Sp. z o.o.
 • 1997 – 360 Degrees Feedback – ocena zdolności kierowniczych – A. Nizoł-Kapłucha